Leder Marine Installasjoner og operasjoner
Søknadsfrist: Fortløpende

WindWorks Jelsa skal etablere en storskala base for industrialisert produksjon av fundament for, og sammenstilling av flytende havvind turbiner.

Basen vil bli en av de største og mest effektive produksjonsanlegg i Europa for bygging av flytende havvind, og ved bruk av lokal produsert betong det mest bærekraftige alternativet, med lavt karbonavtrykk og stort lokalt innhold. Etableringen vil bidra til mange nye «grønne» arbeidsplasser og stor verdiskapning i regionen.

WindWorks Jelsa er eid av NorSea Group AS, Ryfylke IKS og Suldal kommune. Basen skal være klar til produksjon fra 2028, for levering av fundament til utbygging av Utsira Nord feltet. Reguleringsprosessen starter i 2. halvår 2023, parallelt med videre utvikling av produksjonsmetoder og kommersielt arbeid.

NorSea Group ble etablert i 1965, og er et av landets eldste service selskap for offshore industrien.

Konsernet har sin hovedaktivitet knyttet til eierskap og operasjon på 13 baser rundt Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet.

Konsernet har siden Dusavikbasen i Stavanger i 2009 var vertsbase for sammenstilling av verdens første flytende havvindturbin, Hywind Demo, arbeidet i økende grad med engasjement innenfor nye fornybare energikilder og løsninger for å redusere utslipp. Disse nye engasjementene er hovedsakelig organisert i NorSea Impact AS, men gjennomsyrer virksomheten i hele konsernet.

Våre verdier er Helpful-Enthusiastic-Responsible-Open. Be a HERO !

Vil du være med på et nytt industrieventyr i emning som vil være et betydelig bidrag til utviklingen av norsk havvindindustri? 

Stillingen vil ha som hovedoppgave å bidra til å finne gode løsninger for det som skal skje i sjøen ved WindWorks Jelsa, hvor det vil kunne foregå både produksjon og lagring av flytende konstruksjoner for offshore havvind. Dette innbefatter planlegging  og realisering av løsninger for marine installasjoner og materiell for å dekke behovet, og operasjoner knyttet til etableringen av og senere drift ved WindWorks Jelsa. Til dette søker vi deg som er nysgjerrig i din søken etter nye tekniske løsninger. Du er kreativ, men også tålmodig da du vil finne den beste løsningen på tvers av fagområdene. 

Du har teknisk forståelse og interesse, og kan gjerne noe om teknisk planlegging og prising.

Hva kan vi tilby deg?

Til den rette kandidaten kan vi tilby en spennende stilling i en dynamisk organisasjon. Du vil få muligheten til å skape noe nytt og bidra til det grønne skiftet. Det vi derimot ikke kan tilby, er å komme til et dekket bord. Men du vil få stor mulighet til å påvirke og forme denne nye organisasjonen. 

Vi har konkurransedyktige betingelser og gode pensjons- og forsikringsordninger. Er du glad i å reise, tilbyr vi tilgang til firmahytter gjennom morselskapet vårt, NorSea Group.

Ansvar og arbeidsoppgaver
Delta i arbeidet med planlegging, detalj utarbeidelse og iverksettelse av sikre og effektive produksjonsprosesser, med hovedansvar for «inshore» aktivitet. Delta i arbeidet med utarbeidelse av informasjon og tilbud til kunder og interessenter, med spesielt ansvar for maritime operasjoner. 
Kontakt med og forhandlinger og avtaler med leverandører innenfor fagområdet. Når WindWorks Jelsa er operativt, også inneha rollen som leder og koordinator for marine operasjoner. 

Kvalifikasjoner
Til denne stillingen søker vi deg som har erfaring med Maritim entrepenør- eller installasjonsvirksomhet og/eller tilsvarende maritime operasjoner.

Du har ingeniørutdanning på Bachelor eller mastergradsnivå. Vi ser for oss at du har minimum 5 års relevant arbeidserfaring. Lengre og relevant erfaring kan kompensere for formell kompetanse.

Du er velkommen til å ta kontakt dersom du har lyst til å høre mer – eller har spørsmål relatert til stillingen. Vi er åpne for kandidater som kan utvikles med oppgaven. Kandidater intervjues og vurderes fortløpende.Søk på stillingen
Kontakt oss for mer informasjon

Mariann Gjerde

Rådgiver

Atle Svardal

Partner / Senior rådgiver