Marked- og Tilbudsleder
Søknadsfrist: Fortløpende

WindWorks Jelsa skal etablere en storskala base for industrialisert produksjon av fundament for, og sammenstilling av flytende havvindturbiner.

Basen vil bli en av de største og mest effektive produksjonsanlegg i Europa for bygging av flytende havvind, og ved bruk av lokal produsert betong det mest bærekraftige alternativet, med lavt karbonavtrykk og stort lokalt innhold. Etableringen vil bidra til mange nye «grønne» arbeidsplasser og stor verdiskapning i regionen.

WindWorks Jelsa er eid av NorSea Group AS, Ryfylke IKS og Suldal kommune. Basen skal være klar til produksjon fra 2028, for levering av fundament til utbygging av Utsira Nord feltet. Reguleringsprosessen starter i 2. halvår 2023, parallelt med videre utvikling av produksjonsmetoder og kommersielt arbeid.

NorSea Group ble etablert i 1965, og er et av landets eldste service selskap for offshoreindustrien.

Konsernet har sin hovedaktivitet knyttet til eierskap og operasjon på 13 baser rundt Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet.

Konsernet har siden Dusavikbasen i Stavanger i 2009 var vertsbase for sammenstilling av verdens første flytende havvindturbin, Hywind Demo, arbeidet i økende grad med engasjement innenfor nye fornybare energikilder og løsninger for å redusere utslipp. Disse nye engasjementene er hovedsakelig organisert i NorSea Impact AS, men gjennomsyrer virksomheten i hele konsernet.

Våre verdier er Helpful-Enthusiastic-Responsible-Open. Be a HERO !

Vil du være med på et nytt industrieventyr i emning som vil være et betydelig bidrag til utviklingen av norsk havvindindustri? 

Vi søker deg som har erfaring med tilbud- og anbudsarbeid, som også kan ta en rolle innen markedsarbeidet og tilføre tyngde i en salgsprosess. Vi ser etter deg som har erfaring med innkjøp, prisestimater og kalkyler, og som evner å forstå hvordan risiko og pris henger sammen.

Hva kan vi tilby deg?
Til den rette kandidaten kan vi tilby en spennende stilling i en dynamisk organisasjon med muligheter for personlig og faglig utvikling. Du vil få muligheten til å skape et nytt industrieventyr, og bidra til det grønne skiftet. Det vi derimot ikke kan tilby, er å komme til et dekket bord. Men du vil få stor mulighet til å påvirke og forme denne nye organisasjonen. 

Vi har konkurransedyktige betingelser og gode pensjons- og forsikringsordninger. Er du glad i å reise, tilbyr vi tilgang til firmahytter gjennom morselskapet vårt, NorSea Group.

Ansvar og arbeidsoppgaver
Stillingen vil ha som hovedoppgave å etablere og vedlikeholde kontakter og forbindelser med potensielle kunder, og lede arbeidet med utarbeidelse av kommersielle løsninger og tilbud. Dette inkluderer å møte kunder og samarbeidspartnere som er relevante for å bidra til kommersiell trygghet for realisering av WindWorks Jelsa, samt for drift og videreutvikling.

I forbindelse med markedsarbeidet vil du også delta på messer og konferanser som er relevante for WindWorks Jelsa prosjektet, og det må derfor påregnes noe reisevirksomhet.

Kvalifikasjoner
Du har utdanning på bachelor- eller mastergradsnivå, gjerne relatert til økonomi eller teknisk retning eller en kombinasjon av dette. Du har gjerne erfaring fra tilbuds- og markedsarbeid fra energibransjen, verftsindustri, bygg og anlegg eller andre relevante næringer. Vi ser for oss at du har minimum 5 års relevant arbeidserfaring, og er god på kommunikasjon både muntlig og skriftlig. Lengre og relevant erfaring kan kompensere for formell kompetanse.

Mangfold
Vi er overbevist om at mangfold beriker oss med ulike perspektiver. Vi tror at medarbeidere med varierte livserfaringer og ulik bakgrunn gir oss en unik evne til å utvikle enda bedre løsninger for vår organisasjon, og vi ønsker å oppmuntre alle til å vurdere å søke jobb hos oss.

Du er velkommen til å ta kontakt dersom du har lyst til å høre mer – eller har spørsmål relatert til stillingen. Vi er åpne for kandidater som kan utvikles med oppgaven. Kandidater vurderes og intervjues fortløpende.

 Søk på stillingen
Kontakt oss for mer informasjon

Mariann Gjerde

Senior Rådgiver

Karoline Johansen

Researcher