Policy

Hovedformål

Ambios hovedformål er å tilby våre kunder konsulenttjenester og løsninger som på en effektiv måte dekker behovet i markedet. Vi skal bidra til samfunnet og miljøet rundt oss beveger seg i riktig retning.

Strategi

Innføre og kontinuerlig vedlikeholde et effektivt ledelsessystem som tilfredsstiller kravene til ISO 9001, 14001 og 45001. Vi skal også arbeide i henhold til FN’s retningslinjer for menneskerettigheter.

Forpliktelse, etterlevelse og proaktivitet

Vi forplikter oss til kontinuerlig å gjennomføre arbeid som tilfredsstiller krav og spesifikasjoner stilt av våre kunder, våre ansatte og aksjonærer, og av myndighetene. Ambio forplikter seg også til å arbeide kontinuerlig med miljø, til å forhindre forurensing og redusere vår påvirkning på miljøet og å være i henhold til relevant miljøregelverk.

Ambio krever at alle våre ansatte og innleide etterlever denne policyen. Vi krever også at våre underleverandører og forretningspartnere også opptrer lojalt mot denne policyens formål.

Våre forpliktelser faller inn under to kategorier: etterlevelse og proaktivitet. Etterlevelse refererer til selskapets forpliktelse til lovlighet og vilje til å observere fellesskapets verdier. Proaktivitet er ethvert initiativ for å fremme kvalitet, arbeidsmiljø, menneskerettigheter, hjelpe lokalsamfunn og beskytte vårt naturlige miljø.

Vi deler policyene våre opp i følgende kategorier: Miljø, Sosialt ansvar, Kvalitet, Arbeidsmiljø og Personvern.

07.01.2022
Lars E. Hauge
Daglig leder

Les mer om hver policy

Ambio forplikter seg til å arbeide kontinuerlig med miljø, til å forhindre forurensing og redusere vår påvirkning på miljøet og å være i henhold til relevant miljøregelverk.

Miljøpolicy
Ambio krever at alle våre ansatte og innleide etterlever denne policyen. Vi krever også at våre underleverandører og forretningspartnere også opptrer lojalt mot denne policyens formål. Det vises også til Ambios etiske regler.

CSR Policy
Ambios hovedformål er å tilby våre kunder konsulenttjenester og løsninger som på en effektiv måte dekker behovet i markedet. Våre kvalitetsmål skal nås ved å: Innføre og kontinuerlig vedlikeholde et effektivt Kvalitetsstyringssystem som tilfredsstiller kravene til ISO 9001:2015 og Lov om Internkontroll. Gjennomgå, forstå og tilfredsstille kundens krav og behov Ledelsen skal kontinuerlig utarbeide kvalitetsmål som skal danne grunnlag for bedriftens forbedringsarbeid. Sørge for at alt personell i bedriften er innforstått med bedriftens mål for kvalitetsledelse, og vår strategi for kvalitetsledelse, ved kontinuerlig trening og opplæring på alle nivåer. Sikre at ledelsens opptreden, image og kommunikasjon reflekterer de verdier som understøtter kvalitet og kontinuerlig forbedring. Stille nødvendige ressurser tilgjengelig slik at vi kan nå våre mål.

Kvalitetspolicy
Ambio er fast forpliktet til denne policyen som gjør det mulig å utføre alle arbeidsaktiviteter på en sikker måte, og med alle mulige tiltak for å fjerne (eller i det minste redusere) risikoer for helse, sikkerhet og velferd til arbeidere, entreprenører, autoriserte besøkende og alle andre som kan bli berørt av vår virksomhet. Vi er bundet av Arbeidsmiljøloven og arbeider i henhold til NS-EN ISO 45001. Vi søker samarbeid fra alle arbeidere, kunder og andre personer. Vi oppfordrer til forslag for å realisere våre helse- og sikkerhetsmål for å skape et trygt arbeidsmiljø med null ulykker. Denne policyen gjelder for all virksomhet og funksjoner, inkludert de situasjoner der arbeidere er pålagt å jobbe utenfor stedet.

Arbeidsmiljøpolicy
Denne Personvernerklæringen gjelder for all virksomhet i Ambio AS, og omfatter alt arbeid og all virksomhet som utføres av Ambio AS i våre egne lokaler (inkludert hjemmekontorer), alle våre kunders lokaler, og alle andre sammenhenger og lokasjoner hvor vi representerer oss selv, eller representerer våre kunder. Personvernerklæringen omfatter også all interaksjon med kunder, prospekts, samarbeidspartnere og leverandører, uansett kommunikasjonsform. Det vises også til Ambios regler for personvern.

Personvernpolicy